BORU HATLARI YAPIM İŞİ

Boruların şantiye alanında stoklanması, stok sahasından hat boyunca transferi, güzergah dizgisi,kanal kazısı, servis yolunun açılması, harita kodlarının saha aplikasyonu, montaj ve kaynak işleri, kumlama ve boyama işleri, izolasyon tamirleri, borunun kanala indirilmesi, kanal dolgusu, marker montajları, katodik koruma işleri, yol-köprü-dere geçişleri, istasyon kurulumları, hot-top operasyonları, yapılan tüm işlerin testleri ve devreye alınması işleri kuruluşumuz tarafından […]

ENTEGRE TESİS KURULUMU

Şeker fabrikaları makina ve ekipman imalat ve montaj işleri Termik santraller, kojenerasyon üniteleri, ısıtma üniteleri, kurutma üniteleri, maden tesisleri, yangın söndürme sistemleri,kimya tesisleri, petrol ve petrokimya tesisleri, petrol ve doğal gaz boru hatları, su depolama ve isale hatları, maden nakil üniteleri, çimento fabrikaları, un fabrikaları, yem fabrikaları, gübre üretim tesisleri, demir çelik üretim üniteleri, kazan […]

KUMLAMA VE BOYAMA

Bir çok bölgede akaryakıt ve diğer basınçlı veya basınçsız tank kumlama ve boyama, vagon kumlama ve boyama, köprü kumlama ve boyama , zemin kaplama işleri, petrol tesisleri, çelik konstriksiyon ve yapıların metal kumlama ve boyanması ,gemi kumlama  endüstriyel tesislerde epoksi kumlama ve boyama , elektrostatik boyama v.b. bir çok projeler

MEKANİK BORULAMA

Proses akış diyagramı üretim hatlarının, üretim ekipmanlarının, üretim aşamasında gerekli akış kontrol ekipmanlarının ve bunların birbirleri arasındaki bağlantıları gösteren diyagramlardır. Proses akış diyagramları bir fabrikada üretim esnasında prosesin nasıl gerçekleştiğini gösterir. Akış diyagramları süreç içerisindeki basamakların görsel olarak tanımlanmasını ve herkes tarafından anlaşılabilmesini sağlamaya yarar. Çoğu zaman süreçte meydana gelen olaylar gerçekte olmasıgerekenden daha farklı […]

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Her türlü tasarruf verimlilik projesinde, öncelikle tüketimi azaltıcı  çözümleri üretip, ihtiyacı olan enerjinin alternatif yenilenebilir enerji ile üretimde çözümler getirmekteyiz.Bunlara örnek olarak Elektrik üretimi amaçlı şebeke bağlantılı güneş enerji santrali fizibilite ve anahtar teslim yapım işleri ,güneş enerji panelli gün ısı ısıtma sistemi takviyeli sıcak su ihtiyacı karşılayabilen tesis kurulumları ,