MEKANİK BORULAMA

Proses akış diyagramı üretim hatlarının, üretim ekipmanlarının, üretim aşamasında gerekli akış kontrol ekipmanlarının ve bunların birbirleri arasındaki bağlantıları gösteren diyagramlardır.

Proses akış diyagramları bir fabrikada üretim esnasında prosesin nasıl gerçekleştiğini gösterir. Akış diyagramları süreç içerisindeki basamakların görsel olarak tanımlanmasını ve herkes tarafından anlaşılabilmesini sağlamaya yarar.

Çoğu zaman süreçte meydana gelen olaylar gerçekte olması
gerekenden daha farklı olduğundan iş akış diyagramı oluşturularak atılacak adımlara daha yakından bakılabilir.

Otak İnşaat olarak endüstriyel boru hattı yapımında, basınçla hava, soğutma ve ısıtma suyu, gıda ve daha fazla maddenin enerji verimli bir şekilde taşınmasına yönelik farklı talepler için geleceğe yönelik kalıcı, komple sistem çözümleri sunmaktadır.